контакти

„Парфюмери Дъглас България”
Централен офис
София 1528
бул. Искърско шосе №7

тел: 971 34 44, 971 26 26, 978 33 00
факс: 971 35 65

Вашето мнение за beauty zone е важно за нас.
Пишете ни на comments@douglasbeauty.bg

Вашето мнение, препоръка и съвет относно нашият сайт е важно за нас.
Пишете ни на it.support@douglasbeauty.bg